Defterdar Vekilimizin Merkez Personeli ile Tanışma Toplantıları ve Taşra Birimlerini Ziyareti