Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Taşınır Mal İlanları

Amme borçlusu mükelleflere ait haczedilen menkul mallar 6183 Sayılı A.A.T.U.H..K’ nun 84’üncü ve 85 ‘inci maddeleri gereğince açık artırma usulüyle peşin para ile satılacaktır.