Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

 Antik Çağda Kilikya Bölgesi içerisinde yer alan Bahçe MÖ.1000’lerde Kargamış Hitit Krallığının sınırları içerisinde olup, bir kale kalıntısı üzerinde kurulmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra; Çukurova yöresi ve Bahçe yeniden imar edilmiş, 1933’te belediye teşkilatı kurulmuş, ve Adana’ya bağlı ilçe konumuna getirilmiştir. Osmaniye’nin 1996’da il olması üzerine de Adana’dan ayrılarak Osmaniye’ye bağlanmıştır.

           

  • Personel Sayısı
  • Maaş Alan Personel Sayısı
  • Yevmiye sayısı
  • Malmüdürü
  • Telefon
  • Faks
  • Adres
  • Konum