Antik Çağda Kilikya Bölgesi içerisinde yer alan Bahçe MÖ.1000’lerde Kargamış Hitit Krallığının sınırları içerisinde olup, bir kale kalıntısı üzerinde kurulmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra; Çukurova yöresi ve Bahçe yeniden imar edilmiş, 1933’te belediye teşkilatı kurulmuş, ve Adana’ya bağlı ilçe konumuna getirilmiştir. Osmaniye’nin 1996’da il olması üzerine de Adana’dan ayrılarak Osmaniye’ye bağlanmıştır.

           

  • Personel Sayısı
  • Maaş Alan Personel Sayısı
  • Yevmiye sayısı
  • Malmüdürü
  • Telefon
  • Faks
  • Adres
  • Konum