Personel Müdürlüğü

Necdet AKDAĞ

Müdür V.

Telefon: (0328) 826 18 20
Fax: (0328)826 18 30


Muhasebe Müdürlüğü

Yıldız ATLI

Müdür V.

Telefon: (0328) 826 18 20
Fax: (0328)826 18 30


Muhakemat Müdürlüğü

Aydın DURMAZ

Müdür V.

Telefon: (0328) 826 18 20
Fax: (0328)826 18 30


Gelir Müdürlüğü

Ramazan ÇEÇEN

Müdür V.

Telefon: (0328) 826 18 20
Fax: (0328)826 18 30


Vergi Dairesi Müdürlüğü

Ramazan ÇEÇEN

Müdür

Telefon: (0328) 826 18 20
Fax: (0328)826 18 30


Kurumlar DSS Müdürlüğü

Osman ZENGİN

Müdür

Telefon: (0328) 826 18 20
Fax: (0328)826 18 30


Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğü

Cengiz BAŞIBÜYÜK

Defterdarlık Uzmanı

Telefon: (0328) 826 18 20
Fax: (0328)826 18 30