Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sıra Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Defterdarlığımıza bağlı olarak kurulan Personel Müdürlüğü görevleri;

 • İl atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak,
 • İl kadrolarının; dağıtım, tahsis, tenkis ve değişiklikleri ile ilgili tekliflerde bulunmak,
 • Aday memurların eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak; il teşkilatının hizmet içi eğitim planının hazırlanmasını koordine etmek ve uygulanmasına yardımcı olmak,
 • Defterdarlık personelinin her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin işlemleri yürütmek ,
 • Bakanlığımızca verilecek benzeri görevleri yerine getirilmektedir.
 • Personel Sayısı
 • Müdür
 • Telefon
 • Faks
 • Adres
 • Konum