Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sıra Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Defterdarlığımıza bağlı olarak kurulan Muhasebe Müdürlüğü, ildeki veya Bakanlığın görevlendirilmesi halinde il dışındaki genel bütçeli dairelerin saymanlık hizmetlerini yürütürler. Ayrıca, görev alanları içindeki her tür saymanlığın Bakanlığa göndereceği dönem sonu ve diğer hesap bilgilerini toplar, kontrol ederek belirlenen usul ve esaslara göre merkeze gönderirler; saymanlıklar arasında koordinasyonu ve uygulama birliğini sağlamak üzere defterdar adına belirlenecek görüş ve önerileri hazırlarlar. İl atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak,

Osmaniye Muhasebe Müdürlüğü 1 Müdür, 1 Müdür Yardımcısı, 1 Defterdarlık Uzman Yardımcısı ve 20 personel ile Yeni Hükumet Konağı Defterdarlık Bloğu 1. Katta hizmet vermektedir.