Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

I. Dünya Savaşından sonra İngilizlerin ve Fransızların işgaline uğramıştır. Bölgeye yerleştirilen Ermeniler bu işgaller sırasında yöre halkına katliamlar yapmışlardır. Yerli halk ve çete birliklerinin ortak mücadelesi sonucu 28 MART 1920 de ilçe hürriyetine kavuşmuştur. Bu tarih, Düziçi Köy Enstitüsü kurucu Müdürü Ahmet Lütfi DAĞLAR tarafından tespit edilerek Düziçi’nin düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü olmasını sağlamıştır. 
           Cumhuriyetin İlanından sonra 1954 yılında Hacılar, 1957 yılında da Haruniye Belediyelik olmuştur. İki belediye 29.11.1983 tarih 2963 Nolu Yasa ile birleşerek Düziçi adını almış ve Adana’ya bağlı ilçe olmuştur. Osmaniye’nin 1998 yılında il olmasından sonra Düziçi Osmaniye iline bağlanmıştır.

  • Personel Sayısı
  • Maaş Alan Personel Sayısı
  • Yevmiye sayısı
  • Faal Mükellef Sayısı Miktarı
  • Malmüdürü
  • Telefon
  • Faks
  • Adres
  • Konum