Kadirli Akdeniz Bölgesinin Adana Bölümünde Osmaniye’ye bağlı ve Osmaniye’nin en büyük ilçesidir. Adana’nın doğusunda, Osmaniye’nin ise Kuzeybatısında, ortalama denizden 96 m yükseklikte konumlanır. Kadirli, Osmaniye il merkezine 46 km, Adana iline ise 96 km uzaklıktadır.

  • Personel Sayısı
  • Maaş Alan Personel Sayısı
  • Yevmiye sayısı
  • Malmüdürü
  • Telefon
  • Faks
  • Adres
  • Konum