Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Gelir Müdürlüğü İllerde defterdara bağlı olarak iş hacmi dikkate alınmak suretiyle bir veya birden fazla gelir müdürlüğü kurulur. Gelir müdürlüğünde, gelir müdürünün yönetimi altında yeterli sayıda müdür yardımcısı, şef ve diğer memurlar çalıştırılır.

Gelir müdürlüklerinin görevleri şunlardır:

 1. Bulundukları il ve bağlı ilçelerde vergilendirme ile ilgili soruları defterdar adına cevaplandırmak,
 2. Teftişlerde defterdar adına verilecek cevap ve emirleri hazırlamak,
 3. Vergi dairelerinden toplanan istatistiki bilgileri il bazında derleyip, Geli İdaresi Başkanlığına veya Gelirler Bölge Müdürlüğüne göndermek,
 4. Terkini gereken amme alacaklarının terkinini defterdar adına tekemmül ettirerek ilgililere bildirmek,
 5. Vergi kanunları ve diğer kanunların gelir müdürlüğüne verdiği işleri yapmak.
 • Personel Sayısı
 • Müdür V.
 • Telefon
 • Faks
 • Adres
 • Konum