Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sıra Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Defterdarlığımıza bağlı olarak kurulan Muhakemat Müdürlüğü; muhakemat hizmetleri ve hukuk danışmanlığı kapsamında Maliye Bakanlığı’nın taraf olduğu adli ve idari davalarda, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda Maliye Bakanlığını temsil etmek, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip etmek, ihtiyaç duyulması ve Maliye Bakanlığından talep edilmesi halinde diğer idarelerin muhakemat hizmetlerini de yürütmekle görevlidirler.

  • Personel Sayısı
  • Dosya Sayısı
  • Müdür V.
  • Telefon
  • Faks
  • Adres
  • Konum